2015 8 spalio

ES projektai

Padedame gauti ES finansavimą Internetinių projektų kūrimui ir E-rinkodaros kampanijų finansavimui.

  • Konsultuojame atsižvelgdami į Jūsų veiklos sektorių ir internetinių priemonių pobūdį
  • Patariame kuriomis programomis galima pasinaudoti ir į kurias priemones galėtumėte aplikuoti

Projekto idėjos pirminis įvertinimas ir formulavimas. Konsultantai teikia informacija apie ES paramos gavimo galimybes, reikalavimus projektas, remiamas veiklas, įvertina idėjos atitikimą ES struktūrinių fondų panaudojimo strategijos ir atskirų programų reikalavimams.

Verslo plano arba investicinės galimybių studijos rengimas. Priklausomai nuo projekto pobūdžio, parengiamas projekto verslo planas arba investicinė galimybių studija, atsižvelgiant į Įgyvendinančių institucijų keliamus reikalavimus.